Zmiany nad jeziorem Granicznym?

Gmina Maszewo, podobnie jak wszystkie inne jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące na terenie powiatu krośnieńskiego, bierze udział w partnerstwie „Krośnieński Obszar Funkcjonalny”. Jakie inwestycje mają zostać zrealizowane w jego ramach na tym terenie?

„Krośnieński Obszar Funkcjonalny” to partnerstwo obejmujące osiem jednostek samorządu terytorialnego – jednego powiatu i siedmiu gmin wchodzących w jego skład. Są to miasto Gubin, gminy wiejskie Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin, Maszewo, gmina miejsko-wiejska Krosno Odrzańskie oraz Powiat Krośnieński. Silne strony „Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego” to potencjał przyrodniczy, historyczny oraz położenie przygraniczne. Więcej w papierowym wydaniu gazety.