Rozpoczął się remont drogi

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim, rozpoczął się remont na drodze prowadzącej z krajowej „29” do Skórzyna. Przypomnijmy, że w piątek (22.03.) starosta krośnieński Grzegorz Garczyński oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrz. Przemysław Waszkiewicz podpisali umowę na remont drogi powiatowej od skrzyżowania z krajową „29” do Skórzyna….

Czytaj więcej

Ile na sport?

Wójt gminy Maszewo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku. Skierowany on jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Na podstawie zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Maszewo w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy…

Czytaj więcej

Zmiany nad jeziorem Granicznym?

Gmina Maszewo, podobnie jak wszystkie inne jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące na terenie powiatu krośnieńskiego, bierze udział w partnerstwie „Krośnieński Obszar Funkcjonalny”. Jakie inwestycje mają zostać zrealizowane w jego ramach na tym terenie? „Krośnieński Obszar Funkcjonalny” to partnerstwo obejmujące osiem jednostek samorządu terytorialnego – jednego powiatu i siedmiu gmin wchodzących w jego skład. Są to miasto…

Czytaj więcej

Zmiany w oświacie wstrzymane?

Od kilku miesięcy mieszkańcy gminy Maszewo żyją informacjami dotyczącymi możliwych zmian w oświacie, do których może dojść na tym terenie. Sprawa reorganizacji miała zostać poruszona podczas ubiegłotygodniowej sesji. Tak się jednak nie stało, ponieważ z porządku obrad zdjęte zostały przedmiotowe projekty uchwał. Czy to oznacza, że szkoły przetrwają nienaruszone? Od kilku miesięcy słychać głosy, że…

Czytaj więcej