Kontakt

REDAKCJA:
66-620 Gubin, ul. Kopernika 1A,
tel: (68) 359 60 50, e-mail: gazeta@tygodniowa.pl

REDAKTOR NACZELNY:
Rafał Jagła
tel. 511 222 310, e-mail: r.jagla@tygodniowa.pl

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Tomasz Strzemieczny
tel. 511 222 308, e-mail: t.strzemieczny@tygodniowa.pl
Paweł Zborowski
e-mail: p.zborowskil@tygodniowa.pl
Katarzyna Rogatka
e-mail: k.rogatka@tygodniowa.pl

DZIAŁ REKLAMY:
Anna Tułacz
tel. 511 222 535, e-mail: a.tulacz@tygodniowa.pl

SKŁAD I GRAFIKA:
R-PRESS
(68) 359 60 50, e-mail: grafik@tygodniowa.pl

DYSTRYBUCJA:
tel. (68) 359 60 50
WYDAWCA: R-PRESS Rafał Jagła,
tel. (68) 359 60 50, e-mail: wydawca@tygodniowa.pl
DRUK: AGORA S.A Warszawa

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych R-PRESS zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w Gazecie Tygodniowej oraz na www.tygodniowa.pl jest zabronione bez zgody wydawcy.

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń, materiałów nie zamówionych nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skracania
i adiustacji nadesłanych tekstów.