Urzędnicy czekają na dokumenty

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lokalne samorządy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Aby cały proces przebiegał sprawnie, nieodzowna wydaje współpraca z mieszkańcami.

Wójt Gminy Dąbie Bogusław Zaraza zwrócił się do mieszkańców o dostarczenie do urzędu niezbędnych dokumentów. W tym przypadku chodzi o umowę z firmą asenizacjną na wywóz nieczystości, a także minimum dwa rachunki, wystawione w minionym roku. Termin ich dostarczenia upływa za niespełna półtora miesiąca – 29 maja. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej