Tu „strzelimy” piwko na legalu

W okresie wakacji na Plaży Miejskiej w Łochowicach, z kolei w trakcie Rybobrania i Festiwalu Win Musujących – na terenie Parku Tysiąclecia – zniesiony zostanie zakaz spożywania napojów o niskiej zawartości alkoholu.

Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.