W gminie powstanie klub seniora

W ramach programu rządowego „Senior+”, gmina Dąbie otrzymała dofinansowanie w kwocie 170 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na utworzenie kubu seniora.

Wspomniany program zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”. Jego celem strategicznym jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.