Ile na sport?

Wójt gminy Maszewo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku. Skierowany on jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Na podstawie zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Maszewo w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Więcej w papierowym wydaniu gazety.