Zmiany w powiecie

Podczas pierwszej sesji nowej kadencji Rady Powiatu Krośnieńskiego (6.05.) wybrano władze powiatu.

Oprócz zaprzysiężenia 17 radnych, w tajnych głosowaniach wybrani zostali przewodniczący i wiceprzewodnicząca rady. Radni wybrali też nowego starostę, wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.