Wzgórza Gubińskie nabiorą blasku?

Gmina Krosno Odrzańskie wspólnie z Powiatem Krośnieńskim wraz z samorządami, które wchodzą w jego skład, tworzą projekt partnerski pod nazwą „Krośnieński Obszar Funkcjonalny”. W jego ramach zrealizowany ma zostać pierwszy etap zagospodarowania Wzgórz Gubińskich.

Przedstawiciele gmin wraz z ekspertami ze Związku Miast Polskich starali się wypracować i określić cele rozwojowe, które gmina Krosno Odrz. wspólnie z pozostałymi członkami partnerstwa będzie realizować z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Więcej w papierowym wydaniu gazety.