Trwają cząstkowe remonty dróg

Na drogach gminnych, które uległy degradacji w ostatnich miesiącach, pojawili się pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrz., którzy przywracają nawierzchnie jezdni do należytego stanu. To jednak dopiero początek prac w tym zakresie.

Jednym z ważniejszych zadań, realizowanych przez krośnieński Urząd Miasta, są inwestycje drogowe, poprawiające bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Są to nie tylko zadania inwestycyjne, ale również remonty prowadzone na gminnych ulicach przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrz. Więcej w papierowym wydaniu gazety.