Szukają dyrektora

Urzędnicy z gminy Bytnica ogłosili konkurs, w ramach którego wyłoniony ma zostać dyrektor miejscowego Zespołu Edukacyjnego.

Do wspomnianego konkursu może przystąpić osoba, która spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne kierownicze w publicznym przedszkolu lub szkole. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.