Strażacka współpraca kwitnie

Współpraca na każdej płaszczyźnie jest zjawiskiem bardzo pozytywnym i z reguły niesie same korzyści. Potwierdzeniem tego niech będzie kooperacja pomiędzy strażakami-ochotnikami z Wężysk i Guben.

To właśnie świetne relacje pomiędzy przedstawicielami obu jednostek sprawiły, że siłownia mieszcząca się w jednostce w Wężyskach, została doposażona. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.