Powołali Gminny Dom Kultury

Radni z gminy Dąbie zdecydowali o utworzeniu Gminnego Domu Kultury. Okazuje się jednak, że nie wszyscy radni poparli tę koncepcję. Wątpliwości budzi m.in. forma wyłonienia dyrektora placówki.

Decyzja o powołaniu do życia Gminnego Domu Kultury oraz nadania jego statutu podjęta została podczas lutowej sesji Rady Gminy. Podczas obrad okazało się, że niektórzy radni mają pewne wątpliwości, chociażby co do sposobu obsadzenia szefa tej jednostki.  Więcej w papierowym wydaniu gazety.