O funduszach europejskich

Burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys spotkał się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, aby omówić nową perspektywę finansową Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Arkadiusz Dąbrowski, kierownik Wydziału Włączenia Społecznego Europejskiego Funduszu Społecznego Ewa Sokołowska, oraz radny Rady Powiatu Zielonogórskiego Roman Bajor.

(ik)