Naprawiali schody

W lutym prowadzone były prace renowacyjne schodów na osiedlu Piastów. Roboty wykonane zostały przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrz. Temat ten przewijał się od dawna.

Wykonane prace są pokłosiem zgłoszenia, jakie wpłynęło do Urzędu Miasta od mieszkanki bloku nr 18 przy ul. Piastów. – Pani zwracała uwagę na niewłaściwy stan schodów prowadzących w kierunku Szkoły Podstawowej nr 3, co zostało potwierdzone podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – poinformowano nas przy Parkowej. Więcej w papierowym wydaniu gazety.