Najpierw debata, później wotum zaufania?

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku do końca maja powinien przedstawić radnym raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i mieszkańcy gminy. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.