Muszą dbać i raportować

W związku z obowiązkiem monitoringu zakupionego przez gminę Gubin sprzętu komputerowego w ramach programu „Polska Cyfrowa”, jego beneficjenci będą musieli składać raporty dotyczące otrzymanego sprzętu. Pierwszy termin przedłożenia stosownych dokumentów przypada na początek czerwca.

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Unijny program „Polska Cyfrowa” miał rozwiązać ten problem. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.