Konkursy w placówkach oświatowych

W piątek (24.05.) ogłoszone zostały konkursy na stanowisko dyrektora dwóch placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Krosno Odrz.

W tym przypadku chodzi o Przedszkole Miejskie nr 4 w Kośnie Odrz. i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wężyskach. Wymogi stawiane przed kandydatami na te stanowiska oraz komplet dokumentów, które powinni przygotować, wyszczególniony został w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty można składać w siedzibie Urzędu Miasta, najpóźniej do poniedziałku (10.06.).

(ts)