Konkurs na dyrektora ZSO

Burmistrz Gubina ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Do wspomnianego konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne kierownicze publicznej placówce oświatowej. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.