Jakie wynagrodzenie dla wójta?

Podczas ostatniej sesji (21.05.) radni z gminy Bytnica podjęli uchwałę dotyczącą wynagrodzenia wójta Sebastiana Bartczaka. Ile zarabiał będzie włodarz?

Samorządy w Polsce mają możliwość ustalania wynagrodzeń dla radnych, burmistrzów, wójtów oraz prezydentów miast. Jednak muszą przestrzegać przepisów ustalonych na szczeblu centralnym, które są zawarte w różnych aktach prawnych, takich jak ustawy i rozporządzenia. Ile więc może maksymalnie zarobić włodarz gminy? Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.