Finisz w Gościkowie

Dobiegają końca roboty budowlane na drodze w miejscowości Gościkowo (gm. Świebodzin).

Zakres prac obejmował m.in. przebudowę nawierzchni drogi gminnej wraz z budową pobocza gruntowego, przebudowę chodnika, budowę zjazdów, przebudowę nawierzchni dróg wewnętrznych, przebudowę oraz budowę dojazdów do posesji. Inwestycja realizowana jest ze środków pochodzący z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota otrzymanego dofinansowania to 1 mln 065 tys. zł, a całej inwestycji niespełna 1,5 mln zł.

(er)