Za potrzebą w krzaki?

Wciąż dużym problemem na niektórych dworcach i stacjach PKP jest brak ogólnodostępnych toalet dla podróżnych. Z podobnymi problemami zmagają się mieszkańcy Gubina. Problem rozwiązać próbuje jedna z radnych.

Wciąż dużym problemem na niektórych dworcach i stacjach PKP jest brak ogólnodostępnych toalet. Sytuacja taka ma miejsce m.in. w Gubinie, ale nie tylko. Z podobnym problemem borykają się chociażby mieszkańcy podpoznańskich Szamotuł. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.