Wyznaczyli obszar zdegradowany

Wyznaczyli obszar zdegradowany

Wyznaczyli obszar zdegradowany
25 sierpnia 2023

Krośnieńscy radni wyznaczyli w ubiegłym tygodniu obszar zdegradowany na terenie gminy. Uchwała, która została podjęta, wyznacza również miejsca, które w przyszłości mają zostać objęte rewitalizacją.

Szeroko rozumiana rewitalizacja ma być w nowej perspektywie unijnej jednym z priorytetów. Żeby jednak gminy mogły ubiegać się o środki na ten właśnie cel, muszą na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji wskazać tzw. „obszar zdegradowany”. – Jest to miejsce wykazujące pewne dysfunkcje społeczne, gospodarcze, czy też związane z niskimi wskaźnikami demograficznymi – wymienia Anna Januszkiewicz. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//