Wójt z absolutorium

Wójt z absolutorium

Wójt z absolutorium
14 lipca 2023

Za nami sesja absolutoryjna Rady Gminy w Bytnicy. Jakie decyzje zapadły w trakcie tego posiedzenia?

Zgodnie z naszymi ostatnimi zapowiedziami, w trakcie sesji absolutoryjnej Rady Gminy Bytnica, wójt Sebastian Bartczak przedstawił raport o stanie lokalnego samorządu, a także zaprezentował sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//