Wniosek na SUW złożony

LWiK złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji związanej z remontem stacji uzdatniania wody. W ramach projektu mają zostać zrealizowane trzy ważne zadania.

W ramach inwestycji ma zostać wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Białkowie. W ramach zadania ma zostać przeprowadzony także remont magistralnej sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody „Górna Glinka” do zbiornika wyrównawczego.  Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.