Umowa i remont tuż, tuż

Umowa i remont tuż, tuż

Umowa i remont tuż, tuż
22 września 2023

Ponad dwa miesiące temu w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrz. podpisana została umowa między gminą a Nadleśnictwem Bytnica, działającym z upoważnienia dyrektora generalnego Lasów Państwowych, w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Radnicy. Wygląda na to, że w końcu udało się znaleźć wykonawcę, który odpowiadał będzie za ten remont.

Na początku lipca Urząd Miasta w Krośnie Odrz. poinformował, że wspólnymi siłami droga gminna w Radnicy zostanie przebudowana. Stanie się to przy współudziale Lasów Państwowych. Stosowną umowę podpisali już nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica Piotr Niemiec i burmistrz Marek Cebula. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//