Tym chodnikiem należy się zająć!

Tym chodnikiem należy się zająć!

Tym chodnikiem należy się zająć!
17 marca 2023

Mieszkańcy zgłaszają duży problem ze stanem chodnika biegnącego od ul. 3 Maja i Prusa do zbiegu ul. Westerplatte i Zygmunta Starego. – Okres świetności tego traktu już dawno minął – wskazuje radna Halina Wojnicz. Burmistrz obiecuje, że pracownicy podejmą działania zmierzające do poprawy stanu technicznego tego chodnika.

Interpelację w sprawie chodnika zlokalizowanego od naroża ul. 3 Maja i Prusa do zbiegu ulic Westerplatte i Zygmunta Starego złożyła radna Halina Wojnicz. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//