Tu potrzebne jest przejście dla pieszych!

W tym roku mają zostać wykonane prace, które pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo pieszych spacerujących przy ulicy Kossaka w Gubinie.

Teresa Zajkowska w imieniu mieszkańców ulicy Kossaka w Gubinie zwracała się w listopadzie 2022 roku, z prośbą o utworzenie przejścia dla pieszych w pobliżu Centrum Usług Wspólnych. Ostatnio ponowiła swój wniosek. – Burmistrz Bartłomiej Bartczak odpowiadając na moją interpelację sprzed ponad roku, poinformował, że ulica Kossaka jest drogą, za którą odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim. W kolejnym piśmie wskazałam jednak, że odcinek ulicy, na którym powinno znaleźć się oznakowane przejście dla pieszych, znajduje się jednak w zarządzie naszego miasta – poinformowała Teresa Zajkowska. Więcej w papierowym wydaniu gazety.