Szkolna w budowie

Pierwszy odcinek ul. Szkolnej od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku jest już wyremontowany.

Obecnie LWiK wykonał kanalizację deszczową w drugim odcinku drogi, to jest od SOSW do skrzyżowania z ul. Powstańców Wlkp. Wykonawca rozpoczął już prace w zakresie remontu drogi i chodników. Modernizacja ul. Szkolnej jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (607 tys. zł), powiatu żarskiego (200 tys. zł) i wkładem gminy (957 tys. zł).

(er)