Sporo inwestycji w nowym budżecie

Sporo inwestycji w nowym budżecie

Sporo inwestycji w nowym budżecie
9 stycznia 2023

Na ostatniej sesji w Krośnie Odrzańskim, radni przyjęli uchwałę budżetową na ten rok. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach?

Uchwała budżetowa to jeden z najważniejszych dokumentów przyjmowanych przez radę miasta. Na ostatniej sesji w 2022 roku radni 13 głosami za 1 głosie sprzeciwu, przyjęli budżet na nowy rok. – Jest to budżet deficytowy i proinwestycyjny zarazem – tak skomentował uchwałę w debacie przed jej przyjęciem radny Bartosz Zaborowicz. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//