Śląska sobie poczeka

Śląska sobie poczeka

Śląska sobie poczeka
15 września 2023

Na mieszkańców Legnickiej z zazdrością spoglądają mieszkańcy Śląskiej. Brukowana jej część należy do miasta i w jej przypadku przydałoby się wyrównanie nawierzchni. Legnicka niedługo zostanie przebudowana, a co ze Śląską? O najnowsze informacje pytamy w Urzędzie Miejskim w Gubinie.

Udało się rozstrzygnąć przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy Legnickiej w Gubinie. Podpisano też umowę z gubińską firmą Z.H.U. Arka. Pod koniec sierpnia w gubińskiej filii Powiatowego Urzędu Pracy dokumenty sygnował wicestarosta Ryszard Zakrzewski i właściciel przedsiębiorstwa Arkadiusz Gusztyn. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//