Schody do remontu?

Stan techniczny schodów łączących ulice Grunwaldzką z Królewską pozostawia wiele do życzenia. – Stopnie są nierówne i niższe od obrzeży, ponadto brakuje poręczy zabezpieczającej – zauważa Wojciech Sendera. Czy to czas najwyższy na remont infrastruktury, z której korzysta wielu mieszkańców Gubina, zmierzających chociażby do kościoła?

Schody w ciągach komunikacyjnych są bardzo ważnym elementem przestrzeni miejskiej. Osoby, które z nich korzystają, powinny czuć się bezpiecznie. I to właśnie na ich wniosek gubiński radny złożył interpelację, której głównym założeniem jest poprawa stanu technicznego tejże infrastruktury. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.