Remont amfiteatru coraz bliżej

Remont amfiteatru coraz bliżej

Remont amfiteatru coraz bliżej
14 lipca 2023

Urząd Miasta w Krośnie Odrz. ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi pierwszy etap modernizacji miejscowego amfiteatru. Jak udało nam się ustalić, lokalny samorząd jest bliski pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Mają one pochodzić z Lokalnej Grupy Działania „Zielone Światło”.

Przy Parkowej nikt nie ukrywa, że remont wspomnianego amfiteatru jest odpowiedzią na wyniki ankiety, którą przeprowadzono kilka miesięcy temu, podczas gali „Gmina Przyszłości”. – Zapytaliśmy wówczas mieszkańców, jakich inwestycji oczekują, co powinno zostać wyremontowane, stworzone, wybudowane. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//