Przekształcą OPS?

W czwartek (29.02.) w sali przy Urzędzie Gminy w Trzebielu odbyło się spotkanie z mieszkańcami poświęcone przekształceniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych.

Spotkanie prowadzili: wójt gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski, prof. Mariusz Kwiatkowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu Edyta Konieczyńska. Podczas spotkania mieszkańcy uczestniczyli w badaniu diagnostycznym dotyczącym potrzeb usług społecznych w gminie.

(er)