Przejazd, którym trudno przejechać

Przejazd, którym trudno przejechać

Przejazd, którym trudno przejechać
7 kwietnia 2023

Do Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy Gubin wpłynęła niedawno interpelacja radnego Stanisława Fudymy w sprawie podjęcia działań na nieczynnym przejeździe kolejowym, który znajduje się między miastem a wsią Sękowice (gm. Gubin).

Mieszkańcy przyległej do miasta wsi od dawna zwracają uwagę, że przejazd przez nieczynne tory kolejowe jest mało komfortowy, ponieważ w nawierzchni robią się spore wyrwy. – Nie można tamtędy ani szybko przejechać, ani powoli. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//