Prezes na dywaniku

Prezes na dywaniku

Prezes na dywaniku
6 października 2023

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gubinie, na zaproszenie przewodniczącego Krzysztofa Zdobylaka, informację na temat stanu sieci wodociągów oraz jakości wody przedstawił prezes Przedsiębiorstwa Usług Miejskich, Leszek Linda. Radni zadawali też pytania w sprawie ostatnich wydarzeń i awarii, jakie miały miejsce na terenie miasta.

Sesja odbyła się w ostatni piątek (29.09.) w sali narad gubińskiego urzędu. Pierwszym z punktów porządku obrad była informacja prezesa PUM na temat stanu sieci wodociągów oraz jakości wody. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//