Prace na oczyszczalni

Właśnie rozpoczął się ostatni etap prac na oczyszczalni ścieków w Tuplicach w zakresie gospodarki osadami i hermetyzacji elementów ciągu technologicznego.

Całkowita przebudowa polega na hermetyzacji i dezodoryzacji elementów ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków tj.: prasopłuczki skratek i płuczki piasku, zbiornika uśredniania i retencjonowania ścieków dowożonych, prasy do odwadniania osadów oraz montaż biofiltra. Wszystko po to, aby zminimalizować odory wytwarzane przez prace oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu rozwoju Obszarów Wiejskich PROW.

(er)