Podzielili pieniądze

Podzielili pieniądze

Podzielili pieniądze
3 marca 2023

W Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrz. odbyło się spotkanie społecznej rady powołanej przez starostę Grzegorza Garczyńskiego, która zaopiniowała podział środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W tym roku do rozdysponowania powiat krośnieński otrzymał ponad 3 mln zł. W celu optymalnego wykorzystania środków PFRON i zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych, zostaną one podzielone na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//