Opony leżą tu i tam

Opony leżą tu i tam

Opony leżą tu i tam
4 listopada 2022

Mieszkańcy Krosna Odrz. nieustannie zaśmiecają tereny wokół bloków, pozostawiając opony.

Jeszcze dekadę temu problem oponowych wysypisk był znacznie poważniejszy. Obok stojących luzem kontenerów na śmieci, narastały hałdy gumowych kół. Obecnie większość śmietników przy blokach znajduje się w wiatach zamykanych na klucz, przez co problem nielegalnych wysypisk znacznie się zmniejszył. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy zaprzestali, składować opony tam, gdzie nie powinni. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//