Najemcy czekają, a inwestycja „leży”

Najemcy czekają, a inwestycja „leży”

Najemcy czekają, a inwestycja „leży”
4 lipca 2022

Przed kilkoma tygodniami informowaliśmy o tym, że budowa parku handlowego w Krośnie Odrz. ruszyć może po wakacjach. Wszystkie formalności związane z tą inwestycją jednak się przeciągają, co oznacza, że możliwe są kolejne opóźnienia!

Już w 2019 roku gmina zmieniała plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta, w której powstać ma park handlowy. Po dokonanych roszadach, na działce pomiędzy istniejącym już marketem a stacją benzynową, możliwa jest realizacja zabudowy wielkopowierzchniowej.  Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.

//