Na baszcie praca wre

Trwają prace remontowo-konserwatorskie na baszcie bramy Ostrowskiej w Gubinie. Zabytek XIV w. jako element obwarowań miasta będzie nie do poznania.

Pracom towarzyszą badania konserwatorskie, obejmują one oczyszczenie lica ceglanych murów, wzmocnienie strukturalne cegieł i tynków, a także naprawę i uzupełnienie ceglanej posadzki na tarasie widokowym. Na etapie wstępnych badań zapoznano się z ich efektami. Z zewnętrznego rusztowania można dotrzeć do każdego miejsca i poddać je szczegółowym oględzinom. Uwidoczniły się również ślady po ostrzale artyleryjskim, które pozostaną zachowane w licu muru. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatorskim.

(rj)