Listonosze gazetkę noszą

Samorządowe Wiadomości Gubińskie do tej pory kolportowane były do sklepów, stacji benzynowych czy urzędów. Ostatnie wydanie dostarczone zostało jednak bezpośrednio pod drzwi mieszkańców. – Skąd taki pomysł? – zastanawia się radny Zbigniew Bołoczko.

Gubiński radny i kandydat na burmistrza w zbliżających się wyborach samorządowych wystosował interpelację w sprawie kolportażu lokalnego dwutygodnika. – W statucie Wiadomości Gubińskich nie ma zapisu mówiącego o tym, że gazeta ma być rozprowadzana bezpośrednio do mieszkań gubinian. Dotychczas odbywało się to poprzez umieszczenie nakładu w sklepach, stacjach paliw i urzędach – zauważa Zbigniew Bołoczko. Więcej w papierowym wydaniu gazety.