Końca nie widać

Końca nie widać

Końca nie widać
15 września 2023

Znów zdecydowano o przesunięciu terminu składania ofert w przetargu dotyczącym modernizacji stadionu miejskiego w Gubinie. Tym razem spowodowane jest to koniecznością naniesienia prac na rysunkach. Pytanie o przedłużenie terminu złożył też jeden z zainteresowanych przedsiębiorców.

Projekt urzędników, który został wysłany do Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład otrzymał pozytywną opinię i na kompleksową modernizację stadionu miejskiego przyznano prawie 15,5 mln zł. Wraz z początkiem tego roku rozpoczęły się poszukiwania wykonawcy dużej inwestycji. Potencjalni oferenci zadawali pytania, a odpowiedzi konsultowano z projektantem. Niestety, w międzyczasie projektant współpracujący z gubińskimi urzędnikami zmarł, o czym informował burmistrz Bartłomiej Bartczak. Termin otwarcia ofert od potencjalnych wykonawców kolejny już raz został przesunięty. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//