Kolumbarium zaraz stanie

Kolumbarium zaraz stanie

Kolumbarium zaraz stanie
2 października 2023

Teren pod budowę kolejnego bloku kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie już został ogrodzony. Blok będzie podobny do tego już istniejącego. Prace są już zaawansowane.

Dokumentacja projektowa zakłada, że na cmentarzu przy ul. Kujawskiej staną cztery kolumbaria. Na początku 2021 r. do użytku oddano jeden blok, zawierający 48 nisz. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//