Kiedy zaprzysiężenie burmistrza i radnych?

Z końcem kwietnia kończy się najdłuższa kadencja samorządowa, która trwała ponad pięć lat. Kiedy zatem urząd burmistrza formalnie obejmie Grzegorz Garczyński i zaktualizowany zostanie skład Rady Miejskiej w Krośnie Odrz.?

W niedzielę (7.04.) Polacy poszli do urn. Wybierano blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich i prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kadencja nowych samorządowców formalnie rozpocznie się w środę (1.05.). Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.