Kiedy posprzątają Lubszę?

PGW Wody Polskie są po przetargu, którego przedmiotem jest między innymi koszenie, odkrzaczanie oraz odmulanie dna Lubszy oraz kanału przeciwpożarowego w Lubsku.

Prace ruszą po zakończeniu procedury przetargowej. W następnym etapie przewidziane jest także umocnienie skarp rzeki faszyną. Utrzymanie Lubszy nie jest zadaniem gminy Lubsko. We wcześniejszych latach, gmina współpracowała z PGW Wody Polskie w zakresie wykoszeń i innych zabiegów pielęgnacyjnych rzeki. W tym roku gmina nie złożyła takich deklaracji.

(ik)