Kasa z KOF na drogę rowerową

Gmina Bobrowice wybuduje drogę rowerową relacji prowadzącą ze stolicy gminy do Dychowa. Środki na ten cel pochodzić będą z Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Krośnieński Obszar Funkcjonalny otrzymał wsparcie w kwocie 45 mln zł, które przeznaczone zostaną na dwadzieścia dwie inwestycje, które realizowane będą na terenie powiatu krośnieńskiego. Jedną z nich będzie budowa drogi rowerowej. Wsparcie finansowe na ten cel wyniesie 289 tys. zł. Więcej w papierowym wydaniu gazety Tygodniowej.