Kara dla spółki i nowy dyrektor

Kara dla spółki i nowy dyrektor

Kara dla spółki i nowy dyrektor
14 lipca 2023

Wracamy do tematu komunikacji kolejowej między Gubinem a Zieloną Górą. Od 3 lipca spółką realizującą przejazdy zarządza nowy dyrektor, a na Polregio nałożono milionową karę. Czy po programie naprawczym coś się tu zmieni?

W ubiegłym tygodniu szeroko opisywaliśmy nieprzyjemności podróżnych, których doświadczyli korzystając z komunikacji kolejowej obsługiwanej przez spółkę Polregio. Połączenia często były odwoływane, jak już je realizowano, to często były opóźniane. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//