Ile pracują dyrektorzy szkół?

Ile pracują dyrektorzy szkół?

Ile pracują dyrektorzy szkół?
26 września 2022

Sprawdzamy, ile godzin obowiązkowego wymiaru zajęć mają osoby pełniące stanowiska kierownicze w krośnieńskiej oświacie.

Na ostatniej sesji rady miasta, radni przyjęli uchwałę, która określa obowiązkowy wymiar godzin zajęć lekcyjnych, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych. Z uchwały wynika, że dyrektor placówki, która ma do 8 oddziałów (klas), ma też osiem obowiązkowych godzin pracy z młodzieżą. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//