Fara jak pałac w Zatoniu?

Fara jak pałac w Zatoniu?

Fara jak pałac w Zatoniu?
23 czerwca 2023

Gubińska Fara od lat stoi i niszczeje. Koszty jej odbudowy są ogromne. Postanowiliśmy pokazać, jak podobne obiekty zagospodarowano i udostępniono mieszkańcom.

Odbudowa Fary od początku wzbudzała sporo emocji, głównie z powodu ogromnych kosztów, jakie były potrzebne na jej remont. Przypomnijmy, że w 2005 roku powstała fundacja „Fara Gubińska – centrum spotkań polsko-niemieckich”. Także w Guben powołano „Stowarzyszenie Wspierające Odbudowę Fary”. W ciągu trzech lat udało się wyremontować wieżę i zabezpieczyć szczyt murów. Na chwilę udało się też udostępnić wieżę turystom. Więcej w papierowym wydaniu gazety.

//